Δείτε τη χρωματική παλέτα
<

Ενέργεια και περιβάλλον για ένα βιώσιμο μέλλον

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Inver είναι η φροντίδα για το περιβάλλον. Από την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις της έως την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με οικολογική κατεύθυνση, εργαζόμαστε συνεχώς με στόχο την προστασία των ανθρώπων μας, της ευρύτερης κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Βασικά στοιχεία της πολιτικής μας είναι:
Μείωση

των συνολικών εκπομπών ρύπων στον αέρα, το νερό και το έδαφος.

Εξάλειψη & μείωση

των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία μέσω της μείωσης των απαιτούμενων υλικών, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης, καθώς και άλλων προγραμμάτων για την πρόληψη της ρύπανσης.

Βελτιστοποίηση

της χρήσης υλικών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον (μη χρήση τοξικών χρωστικών ουσιών και VOCs).

Συνεργασία

με τους πελάτες μας για την ασφαλή χρήση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων Inver.

Sign up on Inver's newsletter Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της INVER