Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

Το 1997 η INVER απέκτησε την πιστοποίηση ποιότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI EN ISO 9001, ένα ορόσημο για την εταιρεία, αν και ο στόχος είναι η επίτευξη του Προτύπου Μηδέν Ελαττώματα, με την προοπτική της Ολικής Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η Inver διαθέτει τις πιστοποιήσεις ΙSO 14000 και ISO 18000.

  • Tα προϊόντα μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Ειδικότερα τα αρχιτεκτονικά προϊόντα, είναι οικολογικά και διαθέτουν τα πιστοποιητικά Qualicoat (Class 1 & 2) και GSB (Standard & Master) όντας απαλλαγμένα TGIC.

Η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση καθορίζει την πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όλο το προσωπικό του Ομίλου INVER, με συνεχείς προσπάθειες σε όλα τα στάδια, έχει επίγνωση ότι οι διαδικασίες βελτίωσης θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων της αγοράς.

panorama1.jpg

 

Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της Inver εξασφαλίζεται με τη συνεχή και σχολαστική παρακολούθηση κάθε σταδίου της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρώτη ύλη μέχρι τον τελικό χρήστη.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη συμβολή και συνεργασία πολλών εξειδικευμένων ομάδων από όλες τις εταιρείες του ομίλου που εργάζονται στα τμήματα R&D, προμηθειών, παραγωγής, τεχνικής υποστήριξης, πωλήσεων και μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
 

  • Τηλέφωνο:
    210-6109930-34

  • Διεύθυνση:
    Σωρού 22, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

© Copyright 2015 Inver | Υλοποίηση Ιστοσελίδας από την